Tin tức

Tag: Sundar Pichai

Tại sao Sundar Pichai không thể cùng lúc điều hành tại Alphabet và Google? Xem Thêm